NA BYGGPLÅT 

 Allt inom byggnadsplåtslageri

 

Tak och fasadarbeten på BRF Skålpundet för Betonmast

Fönsterbyte Rosenlundsgatan för Betonmast

Plåtarbetet på Älvängens Nya Skola för Skanska

Nya fönsteromfattningar på punkthus i Bohus för Alebyggen

Nya takkupor.renovering tak och fasader KV Göta kanal för Betonmast 

Plåtslageriarbeter på Santa Marias nya lager i kungsbacka för Nifab och Betonmast

Ny väggbeklädnad på tamros lokaler för Peab