NA BYGGPLÅT 

 Allt inom byggnadsplåtslageri

Referenser:

Nybyggen  

       

Västra Linné, Bélégatan (Eriksberg), Barken Beatrices gata (Sannegården)

Lindholmen, Packhusplatsen och Electroscandia (Mölndal) m fl

 

 

Renoveringar:   

 

Takkupol på Vasagatan, Stora scenen på Liseberg m fl

                          

Service &  Underhåll:

 

Löpande serviceavtal med Gårdstensbostäder & Underhållarbeten på 

Alebyggen, serviceavtal med Tvåtumfyra byggnads AB

Ramavtal med kungälvs kommun 

M fl

 

                                  

Kunder:            

 

Skanska, Betonmast, PEAB, Alebyggen & Gårdstensbostäder m fl

 

 Utbildade i BAS-U och BAS-U

Vi är miljödiplomerade.

Vi har garanti på våra utförda arbeten.

Vi utför även rotavdragsarbeten. 

Taket på Stora scenen på Liseberg - 1999